Mẫu đơn xin cấp lại hộ chiếu hết hạn mới nhất 2024

Mẫu đơn xin cấp lại hộ chiếu hết hạn mới nhất 2024 ở trong nước dành cho người từ 14 tuổi trở lên

Mẫu đơn xin cấp lại hộ chiếu hết hạn là một trong những hồ sơ cần thiết khi hộ chiếu của bạn đã hết hạn và cần cấp lại hộ chiếu. Trong bài viết này, AZTAX sẽ giới thiệu cho các bạn mẫu đơn xin cấp lại hộ chiếu hết hạn mới nhất, đảm bảo tính chính xác và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu từ cơ quan chức năng.

1. Mẫu đơn xin cấp lại hộ chiếu hết hạn mới nhất 2024?

Mẫu đơn xin làm lại hộ chiếu hết hạn mới nhất hiện nay
Mẫu đơn xin làm lại hộ chiếu hết hạn mới nhất hiện nay

Dưới đây là những mẫu đơn xin cấp lại hộ chiếu khi hết hạn mới nhất 2024:

Mẫu đơn xin cấp lại hộ chiếu hết hạn mới nhất 2024 ở trong nước dành cho người từ 14 tuổi trở lên: (Mẫu TK01 ban hành kèm theo Thông tư 31/2023/TT-BCA).

Mẫu đơn xin cấp lại hộ chiếu hết hạn mới nhất 2024 ở trong nước dành cho người từ 14 tuổi trở lên
Mẫu đơn xin cấp lại hộ chiếu hết hạn mới nhất 2024 ở trong nước dành cho người từ 14 tuổi trở lên
 • Ảnh mới chụp không được quá 06 tháng, cỡ 4cm x 6cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, rõ mặt, rõ hai tai, không được đeo kính, trang phục phải lịch sự, phông ảnh nền trắng.
 • Họ, chữ đệm và tên được viết bằng chữ in hoa.
 • Nếu sinh ra ở nước ngoài thì ghi tên quốc gia mình sinh ra.
 • Ghi cụ thể: Cấp hộ chiếu lần đầu hoặc hộ chiếu cấp lại nếu có đề nghị khác phải ghi rõ lý do. Đề nghị cấp hộ chiếu có (hoặc không) gắn chíp điện tử thì đánh dấu (X) vào ô tương ứng.
 • Đối với người bị mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong việc nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của Bộ luật Dân sự, người chưa đủ 14 tuổi thì người đại diện hợp pháp được quyền khai và ký thay.

Mẫu đơn xin cấp lại hộ chiếu hết hạn mới nhất 2024 ở trong nước dành cho người chưa đủ 14 tuổi: (Mẫu TK01a ban hành kèm theo Thông tư 31/2023/TT-BCA).

Mẫu đơn xin cấp lại hộ chiếu hết hạn mới nhất 2024 ở trong nước dành cho người chưa đủ 14 tuổi
Mẫu đơn xin cấp lại hộ chiếu hết hạn mới nhất 2024 ở trong nước dành cho người chưa đủ 14 tuổi
 • Ảnh của người dưới 14 tuổi đề nghị cấp hộ chiếu,  ảnh chụp không được quá 06 tháng cỡ 4cm x 6cm, mặt nhìn thẳng đầu để trần, rõ mặt, rõ hai tai, không được đeo kính, trang phục lịch sự, phông ảnh nền trắng.
 • Họ, chữ đệm và tên phải được viết bằng chữ in hoa.
 • Nếu sinh ra ở nước ngoài thì ghi tên quốc gia mình được sinh ra.
 • Ghi cụ thể: Cấp hộ chiếu lần đầu hoặc cấp lại hộ chiếu nếu có đề nghị khác phải ghi rõ lý do.

Mẫu đơn xin cấp lại hộ chiếu hết hạn mới nhất 2024 ở nước ngoài dành cho người chưa đủ 14 tuổi: (Mẫu TK02 ban hành kèm theo Thông tư 31/2023/TT-BCA).

Mẫu đơn xin cấp lại hộ chiếu hết hạn mới nhất 2024 ở nước ngoài dành cho người chưa đủ 14 tuổi
Mẫu đơn xin cấp lại hộ chiếu hết hạn mới nhất 2024 ở nước ngoài dành cho người chưa đủ 14 tuổi
 • Ảnh của người dưới 14 tuổi đề nghị cấp hộ chiếu,  ảnh chụp không được quá 06 tháng cỡ 4cm x 6cm, mặt nhìn thẳng đầu để trần, rõ mặt, rõ hai tai, không được đeo kính, trang phục lịch sự, phông ảnh nền trắng.
 • Họ, chữ đệm và tên phải được viết bằng chữ in hoa.
 • Nếu sinh ra ở nước ngoài thì ghi tên quốc gia mình được sinh ra.
 • Ghi cụ thể: Cấp hộ chiếu lần đầu hoặc cấp lại hộ chiếu nếu có đề nghị khác phải ghi rõ lý do.

2. Hồ sơ cấp lại hộ chiếu hết hạn bao gồm những gì?

Theo quy định tại Điều 15 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019 được sửa đổi bởi điểm a khoản 3 Điều 1 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi 2023 có quy định như sau:

Điều 15. Cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước

1. Người đề nghị cấp hộ chiếu nộp tờ khai theo mẫu đã điền đầy đủ thông tin, 02 ảnh chân dung và giấy tờ liên quan theo quy định tại khoản 2 Điều này; xuất trình Chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng.

2. Giấy tờ liên quan đến việc cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước bao gồm:

a) Hộ chiếu phổ thông cấp lần gần nhất còn giá trị sử dụng đối với người đã được cấp hộ chiếu; trường hợp hộ chiếu còn giá trị sử dụng bị mất phải kèm đơn báo mất hoặc thông báo về việc đã tiếp nhận đơn của cơ quan có thẩm quyền quy định tại điểm a khoản 2 Điều 28 của Luật này;

b) Bản sao Giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh đối với người chưa đủ 14 tuổi chưa được cấp mã số định danh cá nhân; trường hợp không có bản sao Giấy khai sinh, trích lục khai sinh thì nộp bản chụp và xuất trình bản chính để kiểm tra, đối chiếu;

c) Bản sao giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp chứng minh người đại diện hợp pháp đối với người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của Bộ luật Dân sự, người chưa đủ 14 tuổi; trường hợp không có bản sao thì nộp bản chụp và xuất trình bản chính để kiểm tra, đối chiếu.

3. Đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu thực hiện tại Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh nơi thường trú hoặc nơi tạm trú; trường hợp có Thẻ căn cước công dân thực hiện tại Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh nơi thuận lợi.

4. Người đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu thuộc một trong các trường hợp sau đây có thể lựa chọn thực hiện tại Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an:

a) Có giấy giới thiệu hoặc đề nghị của bệnh viện về việc ra nước ngoài để khám bệnh, chữa bệnh;

b) Có căn cứ xác định thân nhân ở nước ngoài bị tai nạn, bệnh tật, bị chết;

c) Có văn bản đề nghị của cơ quan trực tiếp quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức trong lực lượng vũ trang, người làm việc trong tổ chức cơ yếu;

d) Vì lý do nhân đạo, khẩn cấp khác do người đứng đầu Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an quyết định.

5. Đề nghị cấp hộ chiếu từ lần thứ hai thực hiện tại Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh nơi thuận lợi hoặc Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an.

Hồ sơ cấp lại hộ chiếu hết hạn bao gồm những gì?
Hồ sơ cấp lại hộ chiếu hết hạn bao gồm những gì?
Dưới đây là thành phần hồ sơ cấp lại hộ chiếu phổ thông hết hạn năm 2024:
 • Tờ khai cấp hộ chiếu: Người đề nghị nộp tờ khai theo mẫu đã điền đầy đủ thông tin.
 • Ảnh chân dung: 02 ảnh chân dung mới chụp không quá 06 tháng, cỡ 4cm x 6cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, trang phục lịch sự, phông nền trắng (theo hướng dẫn tờ khai).
 • Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn giá trị sử dụng: Xuất trình Chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng.
 • Hộ chiếu phổ thông cũ: Hộ chiếu phổ thông cấp lần gần nhất còn giá trị sử dụng đối với người đã được cấp hộ chiếu.
 • Giấy khai sinh/Trích lục khai sinh cho trẻ em dưới 14 tuổi: Bản sao Giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh đối với người chưa đủ 14 tuổi chưa được cấp mã số định danh cá nhân. Trường hợp không có bản sao thì cần phải nộp bản chụp và xuất trình bản chính để kiểm tra, đối chiếu.
 • Giấy tờ chứng minh đại diện hợp pháp: Bản sao giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp chứng minh người đại diện hợp pháp đối với người mất năng lực hành vi dân sự, người gặp vấn đề khó khăn trong nhận thức, làm chủ các hành vi theo quy định và người chưa đủ 14 tuổi. Trường hợp không có bản sao thì cần phải nộp bản chụp và xuất trình bản chính để kiểm tra, đối chiếu.

3. Hộ chiếu phổ thông hết hạn thì gia hạn hay làm lại hộ chiếu mới?

Hộ chiếu phổ thông hết hạn thì gia hạn hay làm lại hộ chiếu mới
Hộ chiếu phổ thông hết hạn thì gia hạn hay làm lại hộ chiếu mới

Theo quy định tại Điều 7 của Luật Xuất cảnh, Nhập cảnh đối với công dân Việt Nam năm 2019, thời hạn của các giấy tờ xuất nhập cảnh được quy định như sau:

1. Hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ có thời hạn từ 01 năm đến 05 năm; có thể được gia hạn một lần không quá 03 năm.

2. Thời hạn của hộ chiếu phổ thông được quy định như sau:

a) Hộ chiếu phổ thông cấp cho người từ đủ 14 tuổi trở lên có thời hạn 10 năm và không được gia hạn;

b) Hộ chiếu phổ thông cấp cho người chưa đủ 14 tuổi có thời hạn 05 năm và không được gia hạn;

c) Hộ chiếu phổ thông cấp theo thủ tục rút gọn có thời hạn không quá 12 tháng và không được gia hạn.

3. Giấy thông hành có thời hạn không quá 12 tháng và không được gia hạn.

Theo đó, khi hộ chiếu phổ thông hết hạn sẽ không được gia hạn mà phải thực hiện thủ tục cấp lại hộ chiếu mới.

4. Thời hạn được cấp lại hộ chiếu hết hạn là bao lâu?

Thời hạn được cấp lại hộ chiếu hết hạn là bao lâu?
Thời hạn được cấp lại hộ chiếu hết hạn là bao lâu?

Theo Khoản 7 Điều 15 của Luật Xuất cảnh, Nhập cảnh cho công dân Việt Nam năm 2019, thời gian trả kết quả thủ tục được quy định như sau:

Cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước

 • Đề nghị cấp hộ chiếu từ lần thứ hai thực hiện tại Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh nơi thuận lợi hoặc Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an.
 • Người được giao nhiệm vụ có trách nhiệm tiếp nhận tờ khai, ảnh chân dung, giấy tờ liên quan; kiểm tra, đối chiếu với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; chụp ảnh, thu thập vân tay của người đề nghị cấp hộ chiếu có gắn chíp điện tử lần đầu; cấp giấy hẹn trả kết quả.
 • Trong thời hạn 08 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận, cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh trả kết quả cho người đề nghị. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận, Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an trả kết quả cho người đề nghị. Đối với trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này, thời hạn giải quyết không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận. Trường hợp chưa cấp hộ chiếu, Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh trả lời bằng văn bản, nêu lý do.
 • Người đề nghị cấp hộ chiếu có yêu cầu nhận kết quả tại địa điểm khác với cơ quan theo quy định tại khoản 7 Điều này thì phải trả phí dịch vụ chuyển phát
 • Việc đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông được thực hiện tại trụ sở Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh hoặc trên môi trường điện tử tại cổng dịch vụ công quốc gia hoặc cổng dịch vụ công của Bộ Công an.

Theo đó, công dân thực hiện thủ tục làm lại hộ chiếu hết hạn sẽ thực hiện tại Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh nơi thuận lợi hoặc Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an và thời gian trả kết quả được quy định như sau:

 • Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh cần 07 ngày để xử lý thủ tục.
 • Thời gian xử lý tại Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an: 05 ngày.

Khi cần làm lại hộ chiếu, việc có một mẫu đơn chính xác và hiện đại là vô cùng quan trọng. AZTAX cam kết cung cấp cho bạn một mẫu đơn xin cấp lại hộ chiếu hết hạn mới nhất, giúp quý khách hàng thực hiện thủ tục một cách dễ dàng và nhanh chóng. Đừng ngần ngại liên hệ với AZTAX qua HOTLINE: 0932.383.089 nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào hoặc cần hỗ trợ thêm. Chúng tôi luôn sẵn lòng để giúp đỡ bạn trong mọi bước của quá trình này.

Đánh giá post
Đánh giá post
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon