Thủ tục làm lý lịch tư pháp tại nơi tạm trú

Thủ tục làm lý lịch tư pháp tại nơi tạm trú

Trong quá trình chuẩn bị định cư hoặc xin thị thực tại một quốc gia mới, thủ tục làm lý lịch tư pháp tại nơi tạm trú là một bước không thể thiếu. Quy trình này giúp xác minh và chứng thực về quá trình sống và hoạt động của cá nhân tại nơi cư trú tạm thời, đảm bảo tính minh bạch và đáng tin cậy trong hồ sơ di trú và nhập cư. Hãy cùng AZTAX tìm hiểu chi tiết về các bước thực hiện thủ tục làm lý lịch tư pháp tại nơi tạm trú để đảm bảo bạn có một hồ sơ hoàn chỉnh và đáng tin cậy.

1. Lý lịch tư pháp là gì?

Lý lịch tư pháp được coi là một tài liệu quan trọng trong việc xác định tính trung thực và đáng tin cậy của một người, lý lịch tư pháp thường cung cấp thông tin về các vụ án, xử phạt hay các sự việc pháp lý khác mà cá nhân đó đã tham gia.

Lý lịch tư pháp là gì?
Lý lịch tư pháp là gì?

Theo quy định tại Điều 2 của Luật Lý lịch tư pháp năm 2009:

Lý lịch tư pháp là tài liệu ghi chép về tiền án của cá nhân, được xác định thông qua các bản án, quyết định hình sự của Tòa án có hiệu lực pháp luật. Nó bao gồm thông tin về việc thi hành án cũng như việc cấm cá nhân đảm nhiệm chức vụ, thành lập, hoặc quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp đó hoặc hợp tác xã đó đã bị Tòa án tuyên bố phá sản.

Phiếu lý lịch tư pháp là văn bản được cấp bởi cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, ghi nhận các thông tin về tình trạng pháp lý của cá nhân. Phiếu này được sử dụng để xác minh xem cá nhân đó có tiền án hay không, cũng như có bị cấm đảm nhiệm các chức vụ hoặc thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp bị Tòa án tuyên bố phá sản hay không.

2. Có được làm lý lịch tư pháp tại nơi tạm trú hay không?

Theo quy định của pháp luật, công dân Việt Nam có thể làm lý lịch tư pháp tại nơi thường trú hoặc nơi tạm trú. Trường hợp không có nơi thường trú thì nộp tại Sở Tư pháp nơi người đó tạm trú; đối với những người cư trú ở nước ngoài, hồ sơ được nộp tại Sở Tư pháp nơi cư trú trước khi xuất cảnh.

Theo Điều 45 Luật Lý lịch tư pháp năm 2009, cá nhân phải nộp tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp và các giấy tờ liên quan tại các cơ quan sau đây:

  • Công dân Việt Nam nộp tại Sở Tư pháp nơi họ thường trú. Trong trường hợp không có nơi thường trú, họ sẽ nộp tại Sở Tư pháp nơi họ đang tạm trú. Đối với những người cư trú ở nước ngoài, họ sẽ nộp tại Sở Tư pháp nơi họ cư trú trước khi xuất cảnh.
  • Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam sẽ nộp tại Sở Tư pháp nơi họ đang cư trú. Trong trường hợp họ đã rời Việt Nam, họ sẽ nộp tại Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia.

Theo Điều 11 Luật cư trú năm 2020, nơi cư trú bao gồm cả nơi thường trú và nơi tạm trú.

Do đó, cá nhân sẽ được yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp tại nơi tạm trú trong các trường hợp sau:

  • Công dân Việt Nam không thường trú.
  • Công dân là người Việt Nam cư trú ở nước ngoài.
  • Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam.

3. Thủ tục làm lý lịch tư pháp ở nơi tạm trú

Trong quá trình chuẩn bị cho việc làm lý lịch tư pháp tại nơi tạm trú, có một số điều cần biết để thực hiện quy trình này một cách hiệu quả và thuận lợi. Điều này bao gồm các bước cụ thể cần thực hiện và các yếu tố quan trọng cần xem xét khi nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp.

Thủ tục làm lý lịch tư pháp ở nơi tạm trú
Thủ tục làm lý lịch tư pháp ở nơi tạm trú

Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 tại địa phương tạm trú, theo quy định của Điều 45 Luật Lý lịch tư pháp năm 2009 (được sửa đổi theo Luật Cư trú năm 2020), được thực hiện như sau:

Người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp cần nộp các tài liệu sau:

  • Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp (Tải mẫu mới nhất bên dưới)

Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp

Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp ủy quyền

  • Bản sao của giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Cá nhân sẽ nộp tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp và các giấy tờ kèm theo tại Sở Tư pháp nơi đang tạm trú, trong trường hợp không có nơi thường trú. Đối với những người cư trú ở nước ngoài, họ sẽ nộp tại Sở Tư pháp nơi họ cư trú trước khi xuất cảnh. Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam cũng sẽ nộp tại Sở Tư pháp nơi cư trú của họ. Trong trường hợp đã rời Việt Nam, thủ tục sẽ được thực hiện tại Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia.

Cá nhân cũng có thể ủy quyền cho người khác thực hiện thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Tuy nhiên, việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo quy định của pháp luật. Trường hợp người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp là cha, mẹ, vợ, chồng hoặc con của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp, thì không cần văn bản ủy quyền.

Các cơ quan nhà nước hoặc tổ chức chính trị – xã hội, khi có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp, sẽ gửi văn bản yêu cầu đến Sở Tư pháp nơi mà người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp thường trú hoặc tạm trú.

Trong trường hợp không thể xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp, thủ tục sẽ được chuyển đến Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia. Trong văn bản yêu cầu, cần ghi rõ địa chỉ của cơ quan hoặc tổ chức, mục đích sử dụng Phiếu lý lịch tư pháp, cùng với thông tin chi tiết về người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

4. Thời hạn cấp phiếu lý lịch tư pháp trong bao lâu?

Theo Khoản 1, Điều 48 của Luật Lý lịch tư pháp số 28/2009/QH12, thì thời hạn cấp phiếu lý lịch tư pháp được quy định như sau: “Thời hạn cấp Phiếu lý lịch tư pháp không quá 10 ngày, tính từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ.

Thời hạn cấp phiếu lý lịch tư pháp trong bao lâu
Thời hạn cấp phiếu lý lịch tư pháp trong bao lâu

Dựa trên Điều 48 của Luật Lý lịch tư pháp 2009, đã được chỉ định:

“Điều 48. Thời hạn cấp Phiếu lý lịch tư pháp
1. Thời hạn cấp Phiếu lý lịch tư pháp không quá 10 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ. Trường hợp người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp là công dân Việt Nam đã cư trú ở nhiều nơi hoặc có thời gian cư trú ở nước ngoài, người nước ngoài quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 47 của Luật này, trường hợp phải xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật này thì thời hạn không quá 15 ngày.
2. Trường hợp khẩn cấp quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này thì thời hạn không quá 24 giờ, kể từ thời điểm nhận được yêu cầu.”

Như vậy, theo quy định, thời gian để cấp Phiếu lý lịch tư pháp không vượt quá 10 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu hợp lệ.

5. Trường hợp nào từ chối không được cấp lý lịch tư pháp?

Những trường hợp bị từ chối không được cấp lý lịch tư pháp là: (1) Việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp không thuộc thẩm quyền; (2) Người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người khác mà không đủ điều kiện hoặc (3) Khi giấy tờ kèm theo Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp không đầy đủ hoặc giả mạo.

Trường hợp nào từ chối không được cấp lý lịch tư pháp?
Trường hợp nào từ chối không được cấp lý lịch tư pháp?

Căn cứ tại Điều 49 Luật Lý lịch tư pháp năm 2009 quy định:

“Điều 49. Từ chối cấp Phiếu lý lịch tư pháp
Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp có quyền từ chối cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong các trường hợp sau đây:
1. Việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp không thuộc thẩm quyền;
2. Người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người khác mà không đủ điều kiện quy định tại Điều 7 và khoản 3 Điều 45 của Luật này;
3. Giấy tờ kèm theo Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp không đầy đủ hoặc giả mạo.
Trường hợp từ chối cấp Phiếu lý lịch tư pháp thì phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do.”

Do đó, cơ quan quản lý dữ liệu lý lịch tư pháp được ủy quyền từ chối cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong các tình huống sau:

  • Yêu cầu cấp Phiếu không nằm trong phạm vi thẩm quyền;
  • Người yêu cầu cấp Phiếu cho người khác không đáp ứng đủ các điều kiện được quy định tại Điều 7 và khoản 3 Điều 45 của Luật;
  • Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu không hoàn chỉnh hoặc là giả mạo.

Trong trường hợp từ chối, lý do sẽ được thông báo bằng văn bản.

Thông qua bài viết trên, AZTAX đã trả lời thắc mắc của bạn về thủ tục làm lý lịch tư pháp tại nơi tạm trú. Hy vọng những thông tin này sẽ hữu ích cho bạn trong quá trình làm thủ tục hồ sơ di trú và nhập cư. Nếu muốn biết thêm thông tin chi tiết, đừng ngần ngại liên hệstrong> HOTLINE: 0932.383.089 để được tư vấn miễn phí.

5/5 - (1 bình chọn)
5/5 - (1 bình chọn)
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon