Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài với thủ tục nhanh gọn

Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam sẽ rất dễ gặp phải những vướng mắc trong thủ tục hồ sơ hay các vấn đề pháp lý liên quan khác.

Bài viết của AZTAX dưới đây sẽ giúp bạn nắm rõ toàn bộ điều kiện và thủ tục cần có trên. 

1, Điều kiện thành lập công ty 100% vốn nước ngoài 

Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài
Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Để thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam cần đáp ứng những điều kiện sau:

 • Là cá nhân nước ngoài hoặc tổ chức nước ngoài (được thành lập hợp pháp theo quy định của nước sở tại) mà quốc gia đó có tham gia Tổ Chức Thương Mại Thế Giới WTO hoặc các quốc gia có hiệp định với Việt Nam.
 • Có dự án đầu tư phù hợp với lĩnh vực đầu tư mà Việt Nam cho phép.
 • Có năng lực tài chính để triển khai dự án Việt Nam.
 • Có cam kết về nghĩa vụ đối với các vấn đề liên quan đến thuế, việc sử dụng lao động, sử dụng đất … tại Việt Nam
 • Có hồ sơ hợp lệ về việc thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài theo quy định pháp luật tại Việt Nam.

2, Quy trình thành lập công ty 100% vốn nước ngoài 

thành lập công ty 100% vốn nước ngoài
Quy trình thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Bước 1: Đăng ký chủ trương đầu tư với Cơ quan Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Trong một số trường hợp nhà đầu tư muốn thành lập công ty 100% vốn nước ngoài, trước khi xin cấp giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư phải đăng ký Chủ trương đầu tư với Cơ quan Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

 • Văn bản đề nghị được thực hiện dự án đầu tư
 • Văn bản đề xuất dự án đầu tư
 • Bản sao một trong các tài liệu sau:
  • Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư
  • Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ
  • Cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính
  • Bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư
  • Tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư
 • Đề xuất về nhu cầu sử dụng đất.
 • Trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao/ cho thuê/ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư.
 • Giải trình về sử dụng công nghệ.
 • Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.
 • Với nhà đầu tư là cá nhân: Bản sao CMND, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu.                                                                           Với nhà đầu tư là tổ chức: Bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tương đương xác nhận tư cách pháp lý.

Bước 2: Xin cấp giấy chứng nhận đầu tư

Các nhà đầu tư phải xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi thành lập công ty 100% vốn nước ngoài trong các trường hợp sau:

Là dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài.

Hoặc là dự án đầu tư của tổ chức kinh tế sau:

 • Có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh hoặc nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên.
 • Có tổ chức kinh tế quy định như trên nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên.
 • Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định như trên nắm giữ từ 51 % vốn điều lệ trở lên.

Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư tương tự như hồ sơ Đăng ký chủ trương đầu tư với Cơ quan Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ở trên.

Bước 3: Thủ tục hồ sơ sau khi nhận giấy chứng nhận đầu tư 

* Đối với công ty TNHH, hồ sơ bao gồm Danh sách thành viên cùng với

 • Văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp
 • Điều lệ công ty
 • Bản sao các giấy tờ sau:
  • Đối với thành viên là cá nhân: CMND, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp của các thành viên.
  • Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài: bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tương đương được hợp pháp hóa lãnh sự.
  • Quyết định thành lập.
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài.

* Đối với công ty Cổ phần, hồ sơ bao gồm Danh sách cổ đông sáng lập và danh sách người đại diện theo ủy quyền (nếu có) cùng với các giấy tờ như trên.

Bước 4: Đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty phải thông báo công khai về việc thành lập công ty 100% vốn nước ngoài của mình trên Cổng thông tin quốc gia.

Nội dung thông báo gồm các nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thông tin sau:

 • Ngành, nghề kinh doanh
 • Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần

Bước 5: Khắc dấu công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam

Sau khi đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp, doanh nghiệp phải tiến hành khắc dấu tại đơn vị khắc dấu được cấp phép.

Bước 6: Công bố mẫu dấu của doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia

Doanh nghiệp sẽ được sở KH-ĐT cấp giấy xác nhận đã đăng tải mẫu con dấu sau khi đăng tải mẫu dấu.  

Trên đây là toàn bộ thủ tục phải làm khi thành lập doanh nghiệp 100% vốn tại Việt Nam.

Trường hợp cần hỗ trợ tư vấn chi tiết hãy liên hệ với AZTAX, chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn trong thời gian sớm nhất. HOTLINE : 0932 383 089 – EMAIL : cs@aztax.com.vn

 

5/5 - (3 bình chọn)
5/5 - (3 bình chọn)