Làm phiếu lý lịch tư pháp số 2 ở đâu? Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 như thế nào?

Làm phiếu lý lịch tư pháp số 2 ở đâu?

Làm phiếu lý lịch tư pháp số 2 ở đâu và thủ tục cấp thế nào? Đây thực sự là một vấn đề phổ biến khi mà giấy tờ này là không thể thiếu trong nhiều trường hợp quan trọng như xin việc, xuất cảnh. AZTAX sẽ hướng dẫn bạn thông tin cần biết để hoàn thành thủ tục này một cách dễ dàng và hiệu quả.

1. Phiếu lý lịch tư pháp số 2 là giấy gì?

Phiếu lý lịch tư pháp số 2 là giấy gì?
Phiếu lý lịch tư pháp số 2 là giấy gì?

Phiếu lý lịch tư pháp số 2 là giấy tờ được cấp cho các cơ quan tiến hành tố tụng để xác định thông tin về tiền án, án phạt của cá nhân và xem họ có đủ điều kiện để đảm nhiệm các chức vụ, hoặc thành lập và quản lý doanh nghiệp/hợp tác xã không.

Phiếu lý lịch tư pháp số 2 là một tài liệu quan trọng, xác nhận tình trạng án tích của một cá nhân, bao gồm cả những án tích đã được xóa và chưa được xóa. Ngoài ra, phiếu này còn ghi rõ các quyết định của Tòa án liên quan đến việc cấm cá nhân đó đảm nhiệm chức vụ, thành lập hoặc quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã, đặc biệt trong trường hợp những tổ chức này bị tuyên bố phá sản.

2. Làm Phiếu lý lịch tư pháp số 2 tại đâu?

Hồ sơ xin cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 có thể được nộp tại Sở Tư pháp nơi tạm trú/thường trú hoặc Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia.

Làm Phiếu lý lịch tư pháp số 2 tại đâu?
Làm Phiếu lý lịch tư pháp số 2 tại đâu?

Dựa theo khoản 4 Điều 2 và Điều 41 của Luật Lý lịch tư pháp 2009, phiếu lý lịch tư pháp số 2 được cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp cho các cơ quan tiến hành tố tụng hoặc cá nhân có nhu cầu.

Về địa điểm làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2, theo quy định tại Điều 45 và Điều 46 của Luật Lý lịch tư pháp 2009, các địa điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 được xác định như sau:

Đối với cơ quan tiến hành tố tụng

 • Sở Tư pháp nơi người được cấp phiếu lý lịch tư pháp đăng ký thường trú hoặc tạm trú.
 • Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia nếu không xác định được nơi thường trú hoặc tạm trú của người được cấp phiếu, hoặc nếu người đó là người nước ngoài từng cư trú tại Việt Nam.
 • Qua điện thoại, fax hoặc các phương tiện liên lạc khác trong trường hợp khẩn cấp.

Đối với cá nhân

 • Sở Tư pháp nơi người yêu cầu cấp phiếu đăng ký thường trú hoặc tạm trú đối với công dân Việt Nam.
 • Sở Tư pháp nơi cư trú đối với người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam.
 • Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia đối với người nước ngoài đã từng cư trú tại Việt Nam nhưng hiện đã rời khỏi Việt Nam.

3. Hồ sơ yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 đối với cá nhân gồm những gì?

Để yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 cho cá nhân, hồ sơ bao gồm: Tờ khai yêu cầu Phiếu lý lịch tư pháp số 2; Bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu. Lưu ý rằng cá nhân phải tự mình nộp hồ sơ trực tiếp, không được ủy quyền cho bất kỳ ai khác, bao gồm cả gia đình ruột thịt.

Hồ sơ yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 đối với cá nhân gồm những gì?
Hồ sơ yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 đối với cá nhân gồm những gì?

Theo quy định tại Điều 46 và khoản 1 Điều 45 của Luật Lý lịch tư pháp 2009 (điểm b đã bị bãi bỏ bởi khoản 4 Điều 37 Luật Cư trú 2020) và khoản 2 Điều 45 Luật Lý lịch tư pháp 2009.

Hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 đối với cá nhân bao gồm:

Tờ khai yêu cầu Phiếu lý lịch tư pháp số 2

Bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

Lưu ý: Cá nhân muốn xin cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 phải tự mình nộp hồ sơ trực tiếp, không được ủy quyền cho bất kỳ ai khác (bao gồm cả gia đình ruột thịt).

4. Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 mới nhất hiện nay ra sao?

Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 hiện nay như sau: Cơ quan tiến hành tố tụng gửi yêu cầu đến Sở Tư pháp hoặc Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia. Trong trường hợp khẩn cấp, họ có thể yêu cầu qua điện thoại và phải gửi văn bản chính thức trong 02 ngày làm việc. Cá nhân nộp Tờ khai yêu cầu và giấy tờ kèm theo tại cơ quan có thẩm quyền, tùy thuộc vào trường hợp cụ thể.

Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 mới nhất hiện nay ra sao?
Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 mới nhất hiện nay ra sao?

Theo quy định tại Điều 46 của Luật Lý lịch tư pháp 2009, thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 được thực hiện như sau:

“Thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2
1. Cơ quan tiến hành tố tụng quy định tại khoản 2 Điều 7 của Luật này có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp gửi văn bản yêu cầu đến Sở Tư pháp nơi người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp thường trú hoặc tạm trú; trường hợp không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp hoặc người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp là người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam thì gửi văn bản yêu cầu đến Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia. Văn bản yêu cầu phải ghi rõ thông tin về cá nhân đó theo quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này.
Trong trường hợp khẩn cấp, người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng có thể yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua điện thoại, fax hoặc bằng các hình thức khác và có trách nhiệm gửi văn bản yêu cầu trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp.
2. Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 cho cá nhân được thực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 45 của Luật này; trường hợp cá nhân yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 thì không được ủy quyền cho người khác làm thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp.”

Theo đó, khi cá nhân yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2, thủ tục sẽ được thực hiện theo khoản 1 Điều 45 của Luật Lý lịch tư pháp 2009 (đã bị bãi bỏ điểm b bởi khoản 4 Điều 37 của Luật Cư trú 2020) và khoản 2 Điều 45 của Luật Lý lịch tư pháp 2009 như sau:

“Thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2
1. Người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp nộp Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp và kèm theo các giấy tờ sau đây:
a) Bản chụp giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp;

2. Cá nhân nộp Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp và các giấy tờ kèm theo tại các cơ quan sau đây:
a) Công dân Việt Nam nộp tại Sở Tư pháp nơi thường trú; trường hợp không có nơi thường trú thì nộp tại Sở Tư pháp nơi tạm trú; trường hợp cư trú ở nước ngoài thì nộp tại Sở Tư pháp nơi cư trú trước khi xuất cảnh;
b) Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam nộp tại Sở Tư pháp nơi cư trú; trường hợp đã rời Việt Nam thì nộp tại Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia.”

Do đó, kết hợp các quy định nêu trên, thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 được tiến hành như sau:

Đối tượng Thủ tục để cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2
Cá nhân Cá nhân sẽ nộp Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp cùng các tài liệu đi kèm tại cơ quan có thẩm quyền
Cơ quan tiến hành tố tụng Cơ quan tiến hành tố tụng sẽ chuyển văn bản yêu cầu đến Sở Tư pháp hoặc Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia theo từng trường hợp cụ thể. Trong trường hợp khẩn cấp, người đứng đầu của cơ quan tiến hành tố tụng có thể yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp thông qua điện thoại, fax hoặc các phương tiện liên lạc khác, và họ phải gửi văn bản yêu cầu chính thức trong vòng 02 ngày làm việc, tính từ ngày yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp được đưa ra.

5. Chi phí xin cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 là bao nhiêu?

Lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 là 200.000 đồng/người/lần; Học sinh, sinh viên, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ: 100.000 đồng/người/lần. Đối với trường hợp cần cấp cả 02 loại phiếu trong một lần, Sở Tư pháp vẫn áp dụng mức phí như thông thường.

Chi phí xin cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 là bao nhiêu?
Chi phí xin cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 là bao nhiêu?

Căn cứ theo Điều 4 Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin Lý lịch tư pháp 244/2016/TT-BTC.

Mức thu phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp thực hiện sau:

STT Nội dung thu Mức thu 

( đồng/lần/người)

1 Phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp 200.000
2 Phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp của sinh viên, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ (gồm cha đẻ, mẹ đẻ, vợ (hoặc chồng), con (con đẻ, con nuôi), người có công nuôi dưỡng liệt sỹ). 100.000

Trường hợp người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp đề nghị cấp trên 02 Phiếu lý lịch tư pháp trong một lần yêu cầu, thì kể từ Phiếu thứ 3 trở đi tổ chức thu phí được thu thêm 5.000 đồng/Phiếu để bù đắp chi phí cần thiết cho việc in mẫu Phiếu lý lịch tư pháp.

>> Như vậy, đối với mức phí để cấp phiếu lý lịch tư pháp là 200.000 đồng/lần/người. Đối với sinh viên, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ cần đóng 100.000 đồng/lần/người. Trong trường hợp muốn có nhiều hơn 02 Phiếu lý lịch, từ phiếu thứ 3 trở đi sẽ có thêm chi phí 5.000 đồng/phiếu. Đối với trường hợp cần cấp cả 02 loại phiếu trong một lần, Sở Tư pháp vẫn áp dụng mức phí như thông thường.

6. Những thắc mắc thường gặp khi làm Phiếu lý lịch tư pháp số 2

1. Phiếu lý lịch tư pháp số 2 được cấp cho ai?
Phiếu/giấy lý lịch tư pháp số 2 được cấp cho các đối tượng sau:

 • Cơ quan tiến hành tố tụng;
 • Công dân Việt Nam;
 • Người nước ngoài đã hoặc đang cư trú tại Việt Nam.

2. Giấy lý lịch tư pháp số 2 thể hiện những nội dung gì?
Phiếu lý lịch tư pháp số 2 thể hiện các thông tin sau:

 •  Thông tin cá nhân của người xin cấp phiếu lý lịch tư pháp;
 •  Tình trạng án tích của người được cấp lý lịch tư pháp;
 • Thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, HTX đối với người xin cấp lý lịch tư pháp.

3. Cá nhân cần chuẩn bị những giấy tờ gì khi xin lý lịch tư pháp số 2?
Hồ sơ, giấy tờ cần chuẩn bị gồm:

 • Tờ khai yêu cầu cấp lý lịch tư pháp số 2;
 • Bản sao CMND/CCCD hoặc hộ chiếu của người được cấp giấy lý lịch tư pháp.

4. Phiếu lý lịch tư pháp số 2 làm ở đâu?
Cá nhân/cơ quan tiến hành tố tụng nộp hồ sơ tại:

 • Sở Tư pháp nơi tạm trú/thường trú;
 • Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia.

5. Thời gian cấp lý lịch tư pháp số 2 là bao lâu?
Cơ quan thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp cho cá nhân trong vòng 10 ngày kể từ ngày tiếp nhận yêu cầu hợp lệ. Trong trường hợp cần xác minh điều kiện xóa án tích, thời hạn có thể lên đến 15 ngày.

6. Chi phí làm lý lịch tư pháp số 2 bao nhiêu?
Dịch vụ làm lý lịch tư pháp số 2 tại AZTAX có chi phí trọn gói chỉ từ 1.500.000 đồng, với thời gian bàn giao giấy lý lịch tư pháp từ 7-10 ngày làm việc.

Như vậy, bài viết trên đã giải đáp thắc mắc của các bạn về làm phiếu lý lịch tư pháp số 2 ở đâu. Hy vọng những thông tin mà AZTAX cung cấp sẽ giúp ích bạn trong quá trình làm lý lịch tư pháp. Nếu có điều gì cần hỗ trợ hoặc giải đáp thắc mắc hãy liên hệ đến HOTLINE:0932.383.089 để được tư vấn miễn phí.

5/5 - (1 bình chọn)
5/5 - (1 bình chọn)
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon