Chuyển Nhượng Công Ty 100% Vốn Nước Ngoài Có Khó Không?

Dịch vụ chuyển nhượng công ty 100% vốn nước ngoài

Chuyển nhượng công ty 100% vốn nước ngoài có khó không? Hay có gì khác đối với chuyển nhượng công ty trong nước. Sau khi hoàn tất thủ tục, cách thức thanh toán sang tên công ty sẽ thông qua đâu? Bài viết dưới đây, sẽ giúp quý doanh nghiệp hiểu rõ hơn khi thực hiện chuyển nhượng công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

1. Điều kiện chuyển nhượng công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Việc chuyển nhượng công ty có vốn đầu tư nước ngoài không quá nhiều giai đoạn phức tạp. Khi chuyển nhượng công ty 100% vốn nước ngoài, những điều kiện chuyển nhượng công ty cho người khác đều phụ thuộc vào loại hình doanh nghiệp. 

Chuyển nhượng công ty 100% vốn nước ngoài
Chuyển nhượng công ty 100% vốn nước ngoài

Chuyển nhượng công ty cổ phần

Về đối tượng, theo khoản 3, điều 120 Luật doanh nghiệp 2020:

“Trong thời hạn 03 năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập được tự do chuyển nhượng cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp này, cổ đông sáng lập dự định chuyển nhượng cổ phần phổ thông thì không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng cổ phần đó.”

Việc chuyển nhượng được thực hiện bằng hợp đồng hoặc giao dịch trên thị trường chứng khoán. Khi chuyển nhượng bằng hợp đồng thì giấy tờ sang nhượng phải được bên chuyển và bên nhận hoặc người đại diện ủy quyền của họ ký.

Chuyển nhượng công ty TNHH

Về đổi tượng khi chuyển nhượng công ty TNHH, theo khoản 3, điều 51 Luật doanh nghiệp: “Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của thành viên quy định tại khoản 1 Điều này thì công ty phải mua lại phần vốn góp của thành viên đó theo giá thị trường hoặc giá được xác định theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty, trừ trường hợp hai bên thỏa thuận được về giá. Việc thanh toán chỉ được thực hiện nếu sau khi thanh toán đủ phần vốn góp được mua lại, công ty vẫn thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.”

Về điều kiện, thành viên công ty TNHH có thể chuyển nhượng một phần vốn góp hay toàn bộ phần vốn góp của mình

2. Cách thức thanh toán khi chuyển nhượng công ty 100% vốn nước ngoài

Cách thức thanh toán khi chuyển nhượng công ty có vốn đầu tư nước ngoài phải thực hiện đúng thời gian quy định và dựa vào khoản 1 và 3, điều 10 Thông tư 06/2019/TT-NHNN:

Việc thanh toán giá trị chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp tại doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư này được thực hiện như sau:

a) Giữa các nhà đầu tư là người không cư trú hoặc giữa các nhà đầu tư là người cư trú không thực hiện thông qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp;

b) Giữa nhà đầu tư là người không cư trú và nhà đầu tư là người cư trú phải thực hiện thông qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp.

Đồng tiền định giá, thanh toán giá trị chuyển nhượng vốn đầu tư, dự án đầu tư trong hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam:

a) Việc định giá, thanh toán giá trị chuyển nhượng vốn đầu tư, dự án đầu tư giữa hai người không cư trú được phép thực hiện bằng ngoại tệ;

b) Việc định giá, thanh toán giá trị chuyển nhượng vốn đầu tư, dự án đầu tư giữa người cư trú và người không cư trú, giữa người cư trú với nhau phải thực hiện bằng đồng Việt Nam.”

Cách thức thanh toán chuyển nhượng công ty 100% vốn nước ngoài
Cách thức thanh toán chuyển nhượng công ty 100% vốn nước ngoài

3. Dịch vụ chuyển nhượng công ty 100% vốn nước ngoài

Việc thực hiện các hồ sơ cho chuyển nhượng công ty có vốn đầu tư nước ngoài cũng tương tự với thủ tục chuyển nhượng công ty trong nước. Doanh nghiệp khi chuyển nhượng công ty cho người khác cần có như:

  • Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp, cổ phần;
  • Hồ sơ đăng ký mua phần vốn góp, cổ phần của công ty có vốn đầu tư nước ngoài;
  • Giấy chuyển đổi đăng ký kinh doanh;
  • Kê khai, báo cáo thuế thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp;

 

Dịch vụ chuyển nhượng công ty 100% vốn nước ngoài
Dịch vụ chuyển nhượng công ty 100% vốn nước ngoài

Những việc chuẩn bị hồ sơ có phần phức tạp và mất nhiều thời gian của quý doanh nghiệp. Do đó, AZTAX sẽ thay mặt quý doanh nghiệp thực hiện các hồ sơ và làm việc với đối tác. Quý doanh nghiệp sẽ được những lợi ích như sau khi sử dụng dịch vụ tại AZTAX, bao gồm:

  • Tiết kiệm phần lớn thời gian;
  • Tiết kiệm được phần chi phí;
  • Được thay mặt thực hiện các thủ tục, hồ sơ về pháp lý;
  • AZTAX hoàn toàn chịu 100% trách nhiệm khi có sơ sót.

Nếu quý doanh nghiệp còn đang gặp khó khăn và những thắc mắc về chuyển nhượng công ty 100% vốn nước ngoài chưa được giải đáp, đừng ngần ngại, hãy liên hệ đến hotline 0932.383.089 của AZTAX hoặc quý doanh nghiệp có thế gửi về địa chỉ cs@aztax.com.vn 

Xem thêm: Dịch vụ thành lập công ty tại tpHCM

Đánh giá post
Đánh giá post
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon