Thủ tục giải thể doanh nghiệp mới thành lập [2023]

thu tuc giai the doanh nghiep moi thanh lap

Thủ tục giải thể doanh nghiệp mới thành lập diễn ra như thế nào là câu hỏi nhận được không ít lượt tìm kiếm dạo gần đây. Vậy thủ tục giải thể doanh nghiệp cần những gì và quy trình thực hiện như thế nào. Hãy cùng AZTAX đi tìm hiểu ở bài viết này nhé.

1. Các trường hợp doanh nghiệp thực hiện giải thể

truong hop doanh nghiep thuc hien giai the
Trường hợp doanh nghiệp thực hiện giải thể

Căn cứ khoản 1 Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 quy định về các trường hợp giải thể doanh nghiệp

Doanh nghiệp bị giải thể trong trường hợp sau đây:

a) Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

b) Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

c) Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

d) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.

Như vậy, doanh nghiệp thực hiện giải thể khi rơi vào các trường hợp sau đây:

– Doanh nghiệp không có quyết định gia hạn sau khi kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty

– Giải thể theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp (công ty tư nhân), của Hội đồng thành viên (công ty hợp danh), của hội đồng thành viên và chủ sở hữu (công ty TNHH), của Đại hội đồng cổ đông (công ty cổ phần)

– Trong thời hạn 6 tháng liên tục, doanh nghiệp không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật nhưng không làm thủ tục chuyển đổi loại hình phù hợp

– Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trừ những trường hợp theo quy định khác của Luật Quản lý thuế.

2. Điều kiện để giải thể doanh nghiệp

dieu kien de giai the doanh nghiep moi thanh lap
Điều kiện để giải thể doanh nghiệp mới thành lập;

Căn cứ khoản 2 Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 quy định điều kiện giải thể doanh nghiệp:

Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp được giải thể khi đáp ứng đủ các điều kiện:

– Đảm bảo thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ với tài sản khác của doanh nghiệp và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc trọng tài.

– Doanh nghiệp bị thu giấy chứng nhận đăng ký và người quản lý có liên quan cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp

3. Thủ tục giải thể cho doanh nghiệp mới thành lập

thu tuc giai the cho doanh nghiep moi thanh lap
Thủ tục giải thể doanh nghiệp mới thành lập

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 có quy định về trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp. Doanh nghiệp sau khi xác định đủ các điều kiện giải thể doanh nghiệp và thực hiện quy trình sau đây để giải thể doanh nghiệp:

Bước 1: Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp

Bước 2: Thông báo một cách công khai về quyết định giải  thể

Bước 3: Thanh toán các khoản nợ và thanh lý các tài sản khác của công ty

Bước 4: Doanh nghiệp tiến hành nộp hồ sơ giải thể

Bước 5: Trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp cập nhật trình trạng pháp lý

4. Hồ sơ giải thể doanh nghiệp mới thành lập

ho so giai the doanh nghiep moi thanh lap
Hồ sơ giải thể doanh nghiệp mới thành lập

Chiếu theo Điều 210 Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 quy định về hồ sơ giải thể doanh nghiệp:

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp bao gồm giấy tờ sau đây:

a) Thông báo về giải thể doanh nghiệp;

b) Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có).

Thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần, thành viên Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, chủ sở hữu công ty, chủ doanh nghiệp tư nhân, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, thành viên hợp danh, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của hồ sơ giải thể doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ giải thể không chính xác, giả mạo, những người quy định tại khoản 2 Điều này phải liên đới chịu trách nhiệm thanh toán quyền lợi của người lao động chưa được giải quyết, số thuế chưa nộp, số nợ khác chưa thanh toán và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về những hệ quả phát sinh trong thời hạn 05 năm kể từ ngày nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Như vậy, hồ sơ giải thể doanh nghiệp bao gồm những văn bản sau đây:

– Thông báo giải thể công ty

– Biên bản và quyết định thanh lý tài sản của doanh nghiệp

– Danh sách chủ nợ cùng với số nợ đã thanh toán (các khoản nợ về thuế, về tiền đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của người lao động).

Thành viên của Hội đồng quản trị (công ty cổ phần), thành viên của Hội đồng thành viên (công ty TNHH), chủ sở hữu doanh nghiệp (doanh nghiệp tư nhân), Tổng giám đốc hoặc giám đốc, thành viên hợp doanh hay người đại diện theo quy định của pháp luật có trách nhiệm với tính trung thực và chính xác của hồ sơ giải thể.

Trong trường hợp hồ sơ không chính xác, giải mạo, những người liên đới sẽ chịu trách nhiệm thanh toán các số thuế chưa nộp, số nợ, giải quyết quyền lợi của người lao động. Trong thời hạn 05 năm (tính từ ngày hồ sơ giải thể nộp đến Cơ quan đăng ký kinh doanh), những người liên đới này có trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về hệ quả phát sinh.

5. Một số câu hỏi liên quan giải thể doanh nghiệp

5.1 Giải thể doanh nghiệp mới có cần phải quyết toán không?

Căn cứ vào Điều 72 Thông tư 80/2021/TT-BTC quy định trường doanh nghiệp mới thành lập nhưng muốn giải thể không cần phải quyết toán thuế nếu từ lúc thành lập đến lúc giải thể không phát sinh doanh thu không không sử dụng hóa đơn.

5.2 Giải thể doanh nghiệp có được thành lập doanh nghiệp mới không?

Doanh nghiệp sau khi giải thể một cách hợp pháp thì các thành viên, cổ đông cũng như người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có quyền tiếp tục thành lập công ty mới.

Thủ tục giải thể doanh nghiệp mới thành lập cũng không quá phức tạp. Quý doanh nghiệp cần thực hiện đúng quy trình và chuẩn bị hồ sơ một cách chính xác nhất để có thể giải thể. Nếu quý doanh nghiệp mong muốn giải thể doanh nghiệp một cách nhanh chóng có thể lựa chọn sử dụng dịch vụ của AZTAX. Chúng tôi rất vui khi được đồng hành với quý doanh nghiệp.

CÔNG TY AZTAX CUNG CẤP GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TOÀN DIỆN

   Email: cs@aztax.com.vn

   Hotline: 0932.383.089

   #AZTAX - Giải pháp tổng thể cho doanh nghiệp

Đánh giá post
Đánh giá post