Cách xây dựng thang bảng lương đóng bảo hiểm xã hội năm 2020 mới nhất

thang bảng lương đóng bảo hiểm xã hội

Nguyên tắc và cách xây dựng thang bảng lương đóng bảo hiểm xã hội như thế nào? Trong bài viết dưới đây Công ty AZTAX sẽ hướng dẫn cách xây dựng thang bảng lương năm 2018 mới nhất để đóng bảo hiểm xã hội theo các văn bản mới nhất hiện nay.

1. Nguyên tắc xây dựng thang bảng lương đóng bảo hiểm xã hội

thang bảng lương đóng bảo hiểm xã hội
Nguyên tắc xây dựng thang bảng lương

Theo Điều 7 Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14/05/201 và Điều 1 Nghị định 121/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 quy định nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương cụ thể như sau:

 • Căn cứ vào tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, doanh nghiệp xây dựng và quyết định thang lương, bảng lương đối với lao động quản lý, lao động chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ và công nhân trực tiếp sản xuất, kinh doanh, phục vụ.
 • Bội số của thang lương là hệ số chênh lệch giữa mức lương của công việc hoặc chức danh có yêu cầu trình độ kỹ thuật cao nhất so với mức lương của công việc hoặc chức danh có yêu cầu trình độ kỹ thuật thấp nhất, số bậc của thang lương, bảng lương phụ thuộc vào độ phức tập quản lý, cấp bậc công việc hoặc chức danh đòi hỏi.
 • Khoảng cách chênh lệch giữa hai bậc lương liền kề phải đảm bảo khuyến khích người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, tích luỹ kinh nghiệm, phát triển tài năng những ít nhất bằng 5%.
 • Mức lương thấp nhất (khởi điểm) của công việc hoặc chức danh trong thang lương, bảng lương do công ty xác định trên cơ sở mức độ phức tạp của công việc hoặc chức danh tương ứng với trình độ, kỹ năng, trách nhiệm, kinh nghiệm để thực hiện công việc hoặc chức danh trong đó:
 • Mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh đơn giản nhất trong điều kiện lao động bình thường không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do chính phủ quy định.
 • Mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng do chính phủ quy định.
 • Mức lương của công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5%, công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.
 • Khi xây dựng và áp dụng thang bảng lương phải bảo đảm bình đẳng, không phân biệt đối xử về giới tính, dân tộc, màu da, thành phần xã hội, tình trạng hôn nhân, tín ngưỡng, tôn giáo, nhiễm HIV, khuyết tật hoặc vì lý do thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn đối với người lao động, đồng thời phải xây dựng tiêu chuẩn để xếp lương, điều kiện nâng bậc lương.
 • Thang bảng lương phải được định kỳ rà soát để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với điều kiện thực tế về đổi mới công nghệ, tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, mặt bằng tiền lương trên thị trường lao động và bảo đảm các quy định của pháp luật lao động.
 • Khi xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung thang bảng lương, doanh nghiệp phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể người lao động tại doanh nghiệp và công bố công khai tại nơi làm việc của người lao động trước khi thực hiện, đồng thời gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất của doanh nghiệp.
 • Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu khi xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương phải báo cáo chủ sở hữu cho ý kiến trước khi thực hiện, đối với công ty mẹ – Tập đoàn kinh tế nhà nước, công ty mẹ của Tổng công ty hạng đặc biệt đồng thời gửi Bộ lao động – Thương binh và Xã hội để theo dõi, giám sát.

Xem thêm: Kinh phí công đoàn có trừ vào lương không

2. Cách xây dựng thang bảng lương đóng bảo hiểm xã hội

thang bảng lương đóng bảo hiểm xã hội
Cách xây dựng thang bảng lương

Cách xác định bậc 1 trên thang bảng lương

 • Nếu làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

thang bảng lương đóng bảo hiểm xã hội

 • Nếu làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

thang bảng lương đóng bảo hiểm xã hội

 • Nếu làm công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm mức lương đóng BHXH phải cao hơn ít nhất 5%, công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.

thang bảng lương đóng bảo hiểm xã hội

 • Mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh có điều kiện lao dộng đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề.

thang bảng lương đóng bảo hiểm xã hội

Kết luận:

Nhân viên hoá chất qua học nghề và làm công việc độc hại thì mức lương tối thiểu vùng là: 4.471.530

 • Căn cứ ghi vào bậc 1 = 4.471.530 (Tối thiểu phải mức này).
 • Hợp đồng lao động tối thiểu phải ghi mức lương cơ bản là: 4.471.530
 • Mức lương tháng tối thiểu tham gia bảo hiểm xã hội là: 4.471.530 (Nếu có phụ cấp thì phải cộng thêm vào, ghi theo mức lương trên hợp đồng lao động).

Xem thêm: Chi lương ngừng việc đóng BHXH 

Xem thêm: Mẫu điều chỉnh lương đóng BHXH 

Khoảng cách giữa các bậc

 • Khoảng cách chênh lệch giữa hai bậc lương liền kề phải bảo đảm khuyến khích người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp, tích luỹ kinh nghiệ, phát triển tài năng những ít nhất bằng 5%.
 • Số bậc thì doanh nghiệp tự xây dựng cho phù hợp: thường sẽ để từ 5 -7 bậc nhé.

Lưu ý:

 • Những doanh nghiệp mới thành lập phải nộp hồ sơ thang bảng lương cho phòng lao động thương binh xã hội quận, huyện nơi doanh nghiệp đóng địa bàn.
 • Những doanh nghiệp đang hoạt động khi có sự thay đổi về mức lương phải xây dựng lại thang bảng lương để nộp nhé.

Với những kiến thức sơ bộ về cách xây dựng thang bảng lương đóng bảo hiểm xã hội mà Công ty AZTAX chia sẻ ở trên. Nếu như bạn vẫn còn những khó khăn và vướng mắc thì bạn hãy tham khảo ngay hướng dẫn xây dựng thang bảng lương theo phương pháp 3p.

Hoặc nếu như bạn là những công ty cổ phần thì hãy xem ngay hướng dẫn xây dựng thang bảng lương công ty cổ phần năm 2018

Để biết thêm thông tin chi tiết hoặc cần tư vấn, bạn hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua: Hotline : 0932 383 089 – Email : cs@aztax.com.vn – https://aztax.com.vn để được tư vấn sớm nhất

Xem thêm:

Thang bảng lương quân nhân chuyên mới nhất 2018

Thang bảng lương theo Nghị định 235/HĐBT năm 1985 của Hội đồng bộ trưởng

 

5/5 - (11 bình chọn)
5/5 - (11 bình chọn)