Tiền lương là động lực đi làm của hầu hết người lao động để trang trải cuộc sống. Thời điểm nâng lương và mức lương được tăng là mối quan tâm hiện nay của nhiều lao động. Vậy bao lâu người lao động được tăng lương? Hãy xem bài viết sau để biết thêm thông […]