Lương tối thiểu vùng tăng – người lao động được lợi những gì?

Lương tối thiểu vùng tăng - người lao động được lợi những gì

Trước thông tin lương tối thiểu vùng tăng sau 02 năm ngừng biến động, nhiều người lao động và cả người sử dụng lao động đã thắc mắc về những quy định liên quan đến việc thay đổi này. Vậy, khi lương tối thiểu vùng tăng thì người lao động sẽ được những lợi ích gì?

Xem chi tiết về những thay đổi của lương tối thiểu vùng tại:  4 thay đổi mới về lương tối thiểu vùng từ ngày 01/07/2022

Lương tối thiểu vùng tăng - người lao động được lợi những gì
Lương tối thiểu vùng tăng – người lao động được lợi những gì

1. Tăng tiền lương hằng tháng

Đối với người lao động làm công việc, chức danh đơn giản nhất trong điều kiện bình thường thì sẽ được tăng trung bình 6% so với mức lương cũ. Vì quy định lương tối thiểu vùng tăng sẽ dẫn đến hàng loạt người lao động đang được chi trả mức thấp hơn lương tối thiểu vùng mới sẽ được tăng lương.

Tăng lương cho người lao động
Tăng lương cho người lao động

2. Tăng tiền lương ngừng việc (nếu có)

Đối với người lao động đang trong giai đoạn ngừng việc hoặc ngừng việc từ sau ngày 01/07/2022 trở đi thì sẽ được tiền lương ngừng việc nhiều hơn. Do lương ngừng việc dùng lương tối thiểu vùng làm căn cứ. Lương ngừng việc sẽ không thấp hơn mức tối thiểu mới này.

Tăng tiền lương ngừng việc
Tăng tiền lương ngừng việc

3. Tăng tiền lương tối thiểu khi điều chuyển công việc

Theo quy định tại khoản 3 Điều 29 Bộ luật Lao động 2019 thì:

“3. Người lao động chuyển sang làm công việc khác so với hợp đồng lao động được trả lương theo công việc mới. Nếu tiền lương của công việc mới thấp hơn tiền lương của công việc cũ thì được giữ nguyên tiền lương của công việc cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc. Tiền lương theo công việc mới ít nhất phải bằng 85% tiền lương của công việc cũ nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu.”

Như vậy, vì tiền lương khi điều chuyển công việc cũng có căn cứ trên lương tối thiểu vùng nên khoản này cũng sẽ được tăng khi lương tối thiểu vùng tăng.

Tăng tiền lương tối thiểu khi điều chuyển công việc
Tăng tiền lương tối thiểu khi điều chuyển công việc

4. Tăng mức đóng bảo hiểm xã hội – trợ cấp từ bảo hiểm xã hội ở mức cao hơn

Căn cứ theo quy định tại Điều 5 Quyết định 595/QĐ-BHXH thì mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng sẽ căn cứ vào mức lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Trong đó, quy định tại điểm 2.6 Điều 6 Quyết định 595/QĐ-BHXH có nêu:

“2.6. Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc quy định tại Khoản này không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng đối với người lao động làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường.

a) Người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng;

b) Người lao động làm công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5%; công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.”

Do vậy, lương tối thiểu vùng tăng sẽ ảnh hưởng đến lương đóng bảo hiểm xã hội cũng tăng. Khi mức đóng bảo hiểm xã hội tăng, người lao động sẽ nhận được các khoản trợ cấp cao hơn nếu có.

Tăng mức đóng bảo hiểm xã hội - trợ cấp từ bảo hiểm xã hội ở mức cao hơn
Tăng mức đóng bảo hiểm xã hội – trợ cấp từ bảo hiểm xã hội ở mức cao hơn

5. Tăng mức đóng bảo hiểm thất nghiệp – trợ cấp thất nghiệp cao hơn – tăng mức trợ cấp thất nghiệ tối đa

Tương tự như bảo hiểm xã hội, mức đóng bảo hiểm thất nghiệp cũng căn cứ trên lương tối thiểu vùng. Cụ thể quy định tại khoản 2 Điều 15 Quyết định 595/QĐ-BHXH như sau:

“2. Người lao động đóng BHTN theo chế độ tiền lương do đơn vị quyết định thì tiền lương tháng đóng BHTN là tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc quy định tại Khoản 2 Điều 6. Trường hợp mức tiền lương tháng của người lao động cao hơn 20 tháng lương tối thiểu vùng thì mức tiền lương tháng đóng BHTN bằng 20 tháng lương tối thiểu vùng.”

Căn cứ theo quy định trên thì lương đóng bảo hiểm thất nghiệp tối thiểu tăng, đồng nghĩa với mức đóng mới sẽ tăng và người lao động sẽ được trợ cấp cao hơn (nếu tăng mức đóng).

Bên cạnh đó, mức trợ cấp thất nghiệp tối đa cũng tăng. Nếu người lao động có mức lương tham gia quỹ thất nghiệp nhiều hơn mức tối đa thì trợ cấp thất nghiệp tối đa sẽ được tăng so với quy định cũ.

Tăng mức đóng bảo hiểm thất nghiệp - trợ cấp thất nghiệp cao hơn
Tăng mức đóng bảo hiểm thất nghiệp – trợ cấp thất nghiệp cao hơn

6. Gây thiệt hại lớn hơn mới phải bồi thường

Theo quy định tại khoản 1 Điều 129 Bộ luật Lao động 2019 thì:

“1. Người lao động làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại tài sản của người sử dụng lao động thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật hoặc nội quy lao động của người sử dụng lao động.

Trường hợp người lao động gây thiệt hại không nghiêm trọng do sơ suất với giá trị không quá 10 tháng lương tối thiểu vùng do Chính phủ công bố được áp dụng tại nơi người lao động làm việc thì người lao động phải bồi thường nhiều nhất là 03 tháng tiền lương và bị khấu trừ hằng tháng vào lương theo quy định tại khoản 3 Điều 102 của Bộ luật này.”

Như vậy, nếu người lao động gây thiệt hại không nghiêm trọng, do sơ suất mà giá trị thiệt hại không qua 10 tháng lương tối thiểu vùng thì thì bị bồi thường nhiều nhất là 03 tháng lương.

Gây thiệt hại lớn hơn mới phải bồi thường
Gây thiệt hại lớn hơn mới phải bồi thường

Trên đây là một vài lợi ích của người lao động khi lương tối thiểu vùng thay đổi – điều chỉnh tăng. Trong trường hợp người lao động cần hỗ trợ giải đáp thắc mắc, hoàn toàn có thể liên hệ AZTAX theo thông tin bên dưới để được tư vấn miễn phí.

CÔNG TY AZTAX CUNG CẤP GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TOÀN DIỆN

   Email: cs@aztax.com.vn

   Hotline: 0932.383.089

   #AZTAX - Giải pháp tổng thể cho doanh nghiệp

5/5 - (3 bình chọn)
5/5 - (3 bình chọn)