Hướng dẫn phương pháp quy trình cách làm báo cáo tài chính hợp nhất

cách lập báo cáo tài chính hợp nhất

Hướng dẫn phương pháp quy trình cách làm báo cáo tài chính hợp nhất là một thuật ngữ còn khá mới mẻ với nhiều người.

Để hiểu thêm và nắm vững về quy trình làm báo cáo tài chính hợp nhất, công ty AZTAX sẽ chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm trong những bài viết dưới đây.

1. Báo cáo tài chính hợp nhất là gì?

cách lập báo cáo tài chính hợp nhất
cách lập báo cáo tài chính hợp nhất

Báo cáo tài chính hợp nhất. Là báo cáo tài chính của một tập đoàn được trình bày như báo cáo tài chính của một doanh nghiệp. Báo cáo này được lập trên cơ sở hợp nhất báo cáo của công ty mẹ và các công ty con.

Như vậy, khi một công ty hoạt động theo mô hình công ty mẹ, công ty con thì được gọi là tập đoàn. Báo cáo tài chính của cả tập đoàn được gọi là báo cáo tài chính hợp nhất.

Trong đó:

 • Công ty mẹ: Là công ty có một hoặc nhiều công ty con.
 • Công ty con: Là doanh nghiệp chịu sự kiểm soát của một doanh nghiệp khác (gọi là công ty mẹ).
 • Tập đoàn: Bao gồm công ty mẹ và các công ty con.

2. Vai trò của báo cáo tài chính hợp nhất

 • Tổng hợp và trình bày một cách tổng quát tình hình và kết quả hoạt động năm tài chính của tập đoàn như một doanh nghiệp độc lập.
 • Cung cấp thông tin kinh tế, tài chính chủ yếu cho việc đánh giá, so sánh xếp hạng các tập đoàn với nhau.
 • Đưa ra những dự đoán trong tương lai cho các đối tượng sử dụng thông tin của tập đoàn.
 • Thúc đẩy sự quản lý của công ty mẹ đổi với các công ty con cũng như bảo vệ lợi ích của các công ty con.
 • Giúp nhà đầu tư dễ dàng nhìn thấy tình hình tài chính tổng quát của cả tập đoàn. Để quyết định có nên đầu tư hay không đầu tư vào tập đoàn.

3. Hướng dẫn cách làm báo cáo tài chính hợp nhất

cách làm báo cáo tài chính hợp nhất
cách làm báo cáo tài chính hợp nhất

3.1 Khi lập báo cáo tài chính hợp nhất cần tuân theo những nguyên tắc sau

 1. Hợp nhất tất cả các báo cáo tài chính.
 2. Công ty mẹ không được loại trừ khỏi báo cáo tài chính hợp nhất. Đối với công ty con có hoạt động kinh doanh khác biệt với hoạt động của công ty mẹ và công ty con khác trong tập đoàn.
 3. Báo cáo tài chính hợp nhất được lập và trình bày theo các nguyên tắc kế toán như BCTC của doanh nghiệp. Độc lập theo quy định của chuẩn mực kế toán Việt Nam và quy định của chuẩn mực kế toán khác có liên quan.
 4. Báo cáo tài chính hợp nhất được lập trên cơ sở áp dụng chính sách kế toán thống nhất trong toàn tập đoàn.
 5. Báo cáo tài chính của riêng công ty mẹ và của riêng công ty con phải được lập cho cùng một kỳ kế toán.
 6. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty con phải được đưa vào báo cáo tài chính hợp nhất kể từ ngày công ty mẹ nắm quyền kiểm soát công ty con.
 7.  Lập BCĐKT hợp nhất và BCKQKD hợp nhất. Chỉ tiêu tương ứng trên BCĐKT hợp nhất và BCKQKD hợp nhất bằng chỉ tiêu tương ứng trên BCĐKT và BCKQKD (công ty mẹ + công ty con). Sau đó thực hiện điều chỉnh.
 8.  Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất. Toàn bộ luồng tiền phát sinh giữa công ty mẹ và các công ty con trong nội bộ tập đoàn phải được loại trừ hoàn toàn trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất.
 9.  Đơn vị tiền tệ trên báo cáo tài chính hợp nhất phải được chuyển đổi toàn bộ sang đồng tiền báo cáo của công ty mẹ.

3.2 Cách lập báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất

Doanh thu; giá vốn hàng bán; lãi gộp; và các loại chi phí của tập đoàn; không bao gồm với các khoản tương tự của công ty liên kết.

Phần chia của tập đoàn trong các khoản lãi trước thuế của công ty liên kết; được ghi tăng vào lãi trước thuế trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của tập đoàn. Ví dụ, công ty liên kết A lãi 14 tỷ, chia 30% lãi cho tập đoàn. Tập đoàn ABC sẽ ghi tăng phần lãi trong năm tương ứng là 30% x 14 tỷ = 4,2 tỷ.

Thuế TNDN của tập đoàn; chỉ ghi phần thuộc sở hữu của tập đoàn trong phần thuế của công ty liên kết. Ví dụ: phần thuế TNDN của tập đoàn ABC; chỉ ghi nhận số thuế là 30% x (25% x 14 tỷ) = 1,05 tỷ.

3.3 Lập bảng cân đối kế toán hợp nhất

Số tiền đầu tư trong các công ty liên kết vào thời điểm mua phải ghi theo giá vốn.

Mỗi kỳ, phải ghi tăng (giảm) số tiền này; bằng phần còn lại của tập đoàn trong khoản lãi (lỗ) của công ty liên kết.

Như vậy, để làm báo cáo tài chính hợp nhất; thì bạn phải nắm vững được thông tin của các công ty liên kết.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Công ty AZTAX hiện đang cung cấp dịch vụ làm báo cáo tài chính uy tín, tin cậy, mang lại sự hài lòng cho doanh nghiệp.

Hãy liên hệ trực tiếp với đội ngũ chúng tôi để nhận được những tư vấn sớm nhất.

>>> Các bài viết liên quan: 

[wptb id=9751] [wptb id=9754]
Đánh giá post
Đánh giá post
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon