[MẪU SỐ 05A-HSB] Văn bản đề nghị giải quyết trợ cấp TNLĐ, BNN

Ngày/Năm ban hành: 26/8/2019
Ngày/Năm hiệu lực: 26/8/2019
Số hiệu văn bản: Mẫu số 05A-HSB
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH

MẪU SỐ 05A-HSB: Văn bản đề nghị giải quyết trợ cấp TNLĐ, BNN

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.