[MẪU SỐ 05B-HSB] Văn bản đề nghị giải quyết chế độ bệnh nghề nghiệp

Ngày/Năm ban hành: 26/8/2019
Ngày/Năm hiệu lực: 26/8/2019
Số hiệu văn bản: Mẫu số 05B-HSB
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH

TẢI MẪU SỐ 05B-HSB: Văn bản đề nghị giải quyết chế độ bệnh nghề nghiệp

Chuyên mục: .

Trả lời