[Mẫu TK1-TS] Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Ngày/Năm ban hành: 8/1/2020
Ngày/Năm hiệu lực: 8/1/2020
Số hiệu văn bản: Mẫu TK1-TS
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ SỔ BHXH, THẺ BHYT

(Ban hành kèm theo QĐ số: 22/QĐ-BHXH ngày 08/01/2020 của BHXH Việt Nam)

Tải mẫu TK1-TS: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHYT, BHXH

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.