[MẪU SỐ 01 TRONG PGNHS 213] Tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp

Ngày/Năm ban hành: 19/3/2020
Ngày/Năm hiệu lực: 20/3/2020
Số hiệu văn bản: Mẫu số 1 trong PGNHS 213
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH

tải MẪU SỐ 01 TRONG PGNHS 213: Tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.