[MẪU SỐ 02 TRONG PGNHS 213] Tờ khai đề nghị giải quyết trợ cấp

Ngày/Năm ban hành: 19/3/2020
Ngày/Năm hiệu lực: 20/3/2020
Số hiệu văn bản: Mẫu số 2 trong PGNHS 213
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH

tải MẪU SỐ 02 TRONG PGNHS 213: Tờ khai đề nghị giải quyết trợ cấp

Chuyên mục: .

Trả lời