[Phiếu giao nhận hồ sơ số 50] Thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh BHYT có hiệu lực từ 29/06/2020

Ngày/Năm ban hành: 26/6/2020
Ngày/Năm hiệu lực: 29/6/2020
Số hiệu văn bản: Số hồ sơ: 50…/…………../CS-BHYT
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ THANH TOÁN BHYT

Tải phiếu giao nhận hồ sơ Thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh BHYT

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.