[MẪU SỐ 12-HSB] Quyết định về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí

Ngày/Năm ban hành: 26/8/2019
Ngày/Năm hiệu lực: 26/8/2019
Số hiệu văn bản: Mẫu số 12-HSB
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH

TẢI MẪU SỐ 12-HSB: Quyết định về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.