[PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 803] Quy định trình tự các bước thay đổi thông tin người hưởng

Ngày/Năm ban hành: 31/5/2019
Ngày/Năm hiệu lực: 3/6/2019
Số hiệu văn bản: Số Hồ sơ: 803 /……………/KHTC
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH

tải PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 803: Quy định trình tự các bước thay đổi thông tin người hưởng

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.