[PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 600HG] Xác nhận người lao động ngừng việc

Ngày/Năm ban hành: 2021
Ngày/Năm hiệu lực: 21/7/2021
Số hiệu văn bản: PGNHS Mẫu số: 600HG
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ THU BHXH, BHYT, BHTN

PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 600HG: Xác nhận người lao động ngừng việc

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.