[Phiếu giao nhận hồ sơ 701] Sao y; sao lục hồ sơ lưu trữ

Ngày/Năm ban hành: 5/12/2018
Ngày/Năm hiệu lực: 10/12/2018
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
Số hiệu văn bản: Số hồ sơ: 701/…………../HS
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ SAO Y

Tải Phiếu giao nhận hồ sơ 701: Sao y; sao lục hồ sơ lưu trữ

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.