[PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 600EG] Giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Ngày/Năm ban hành: 2021
Ngày/Năm hiệu lực: 10/8/2021
Nơi ban hành: BHXH TP.HCM
Số hiệu văn bản: PGNHS Mẫu số: 600EG
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ THU BHXH, BHYT, BHTN

TẢI PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 600EG: Giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.