[Phiếu giao nhận hồ sơ 502] Cấp giấy xác nhận miễn đồng chi trả trong năm

Ngày/Năm ban hành: 1/12/2015
Ngày/Năm hiệu lực: 1/12/2015
Nơi ban hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Số hiệu văn bản: Số HS: 502…./……………/CS-BHYT
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ THANH TOÁN BHYT

Tải phiếu giao nhận hồ sơ 502: Cấp giấy xác nhận miễn đồng chi trả trong năm

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.