[PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 611] Cấp thẻ bảo hiểm y tế do hết hạn thẻ.

Ngày/Năm ban hành: 10/10/2017
Ngày/Năm hiệu lực: 10/10/2017
Nơi ban hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Số hiệu văn bản: Mẫu số: 611
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ THU BHXH, BHYT, BHTN

TẢI PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 611: Cấp thẻ bảo hiểm y tế do hết hạn thẻ.

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.