[MẪU SỐ 02-GCN] Mẫu cấp phôi Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội

Ngày/Năm ban hành: 2017
Ngày/Năm hiệu lực: 2017
Nơi ban hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Số hiệu văn bản: Mẫu số 02-GCN
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH

TẢI MẪU SỐ 02-GCN: Mẫu cấp phôi Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.