Khi sử dụng dịch vụ, có đảm bảo được tính bảo mật thông tin doanh nghiệp không?

AZTAX hoàn toàn cam kết sẽ bảo mật thông tin khách hàng ngay sau cả khi ngưng hợp tác, bảo đảm độ bảo mật cao tuyệt đối. Đồng thời, nếu có sự rò rỉ thông tin doanh nghiệp nào (lỗi từ AZTAX), chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm theo đúng quy định của pháp luật.

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.