[MẪU SỐ 19-CBH] Giấy đề nghị truy lĩnh, tiếp tục nhận chế độ bảo hiểm xã hội

Ngày/Năm ban hành: 15/3/2017
Ngày/Năm hiệu lực: 15/3/2017
Số hiệu văn bản: Mẫu số 19-CBH
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH

TẢI MẪU SỐ 19-CBH: Giấy đề nghị truy lĩnh, tiếp tục nhận chế độ bảo hiểm xã hội

Chuyên mục: .

Trả lời