Doanh nghiệp đảm nhiệm những nghiệp vụ nào khi sử dụng dịch vụ báo tăng/giảm BHXH?

Khi doanh nghiệp đã cân nhắc và đồng ý sử dụng dịch vụ, chúng tôi sẽ thay mặt doanh nghiệp thực hiện mọi nghiệp vụ từ A đến Z. Quý khách hàng chỉ cần cung cấp những thông tin về hồ sơ, chúng tôi sẽ đảm đương mọi nghiệp vụ, kể cả làm việc, giải trình với cơ quan BHXH để doanh nghiệp yên tâm thực hiện hoạt động sản xuất.

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.