[MẪU D02-TS] Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN

Ngày/Năm ban hành: 14/4/2017
Ngày/Năm hiệu lực: 1/7/2017
Số hiệu văn bản: Mẫu D02-TS
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ THU BHXH, BHYT, BHTN

tải MẪU D02-TS: Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.