[MẪU SỐ 6-CBH] Danh sách chưa nhận chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sau thai sản

Ngày/Năm ban hành: 26/8/2019
Ngày/Năm hiệu lực: 26/8/2019
Số hiệu văn bản: Mẫu số 6-CBH
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH

TẢI MẪU SỐ 6-CBH: Danh sách chưa nhận chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sau thai sản

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.