[PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 603] Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT

Ngày/Năm ban hành: 11/9/2020
Ngày/Năm hiệu lực: 15/9/2020
Số hiệu văn bản: PGNHS Mẫu số: 603
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ THU BHXH, BHYT, BHTN

TẢI PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 603: Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.