[PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 602] Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; Cấp sổ BHXH

Ngày/Năm ban hành: 11/9/2020
Ngày/Năm hiệu lực: 15/9/2020
Số hiệu văn bản: PGNHS Mẫu số: 602
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ THU BHXH, BHYT, BHTN

Tải PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 602: Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; Cấp sổ BHXH

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.