[Phiếu giao nhận hồ sơ 621] Chuyển quá trình tham gia bảo hiểm xã hội từ nhiều sổ về sổ gốc

Ngày/Năm ban hành: 14/2/2020
Ngày/Năm hiệu lực: 14/2/2020
Số hiệu văn bản: PGNHS Mẫu số: 621
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ SỔ BHXH, THẺ BHYT

Tải Phiếu giao nhận hồ sơ 621: Chuyển quá trình tham gia BHXH từ nhiều sổ về sổ gốc

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.