Câu 9: Doanh nghiệp có lao động hưởng chế độ thai sản từ tháng 2/2021 đến hết tháng 7/2021, tháng 8/2021 sẽ báo tăng trở lại. Vậy, lao động được tăng đi làm lại này có được giảm mức đóng vào quỹ tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp?

Căn cứ: Trả lời từ Bộ lao động Thương binh và xã hội trên website Hệ thống thông tin Bộ với người dân và doanh nghiệp do Trung tâm Thông tin LASIC quản lý và vận hành

Nghị quyết 68/NQ-CPQuyết định số 23/2021/QĐ-TTg nêu người sử dụng lao động được áp dụng mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong 12 tháng.

⇒ Như vậy, trong tháng 8/2021 doanh nghiệp báo tăng 01 lao động đi làm lại thì lao động này vẫn được tính để giảm bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ tháng 8 đến hết tháng 6/2022.

Chuyên mục: .

Trả lời