Câu 9: Có phải người lao động sẽ được hỗ trợ toàn bộ tiền thuê trọ trong vòng 03 tháng theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg?

Căn cứ theo quy định tại Nghị quyết 11 Quyết định 08 thì người lao động đang thuê trọ, ở trọ được hỗ trợ 500.000 đến 1.000.000 đồng/tháng (tùy vào người lao động thuộc diện chính sách nào), không quá 03 tháng. Vậy nên, trong trường hợp người lao động thuê trọ nhiều hơn số tiền trợ cấp thì cũng không được thêm phần chênh lệch.

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.