Câu 9: Căn cứ tính mức hỗ trợ: “Trên cơ sở thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2021 nhưng chưa được tính hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động.” Vậy, đối với đơn vị chậm đóng BHXH có được hỗ trợ không?

Căn cứ xác định mức hỗ trợ là thời gian đã đóng, có nghĩa là tính trên thời gian thực tế đã đóng tiền vào quỹ BHTN chứ không phải là căn trên thời gian tham gia. Như vậy, đơn vị chậm đóng vẫn được hỗ trợ nhưng thời gian tính mức hỗ trợ là thời gian đã tham gia và đóng đủ BHTN, trừ thời gian chậm đóng.

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.