Câu 8: Trẻ em là F1 cách ly tại nhà, không có phiếu thu tiền ăn thì cần hồ sơ gì để được hỗ trợ tiền ăn theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg?

Căn cứ: Khoản 4 Điều 27 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg

Khoản 4 Điều 27 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg nêu hồ sơ dành cho F1 đã kết thúc cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà bao gồm:

– Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về cách ly y tế tại cơ sở cách ly hoặc cách ly tại nhà.

– Giấy hoàn thành việc cách ly.

– Bản sao một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng sinh, giấy khai sinh, hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế.

Hồ sơ này không cần phiếu biên nhận tiền ăn.

Chuyên mục: .

Trả lời