Câu 8: Người lao động không biết/không được phổ biến chính sách theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg dẫn đến nộp chậm hồ sơ thì có được cơ quan Nhà nước hỗ trợ?

Căn cứ tại khoản 2 Điều 2 Quyết định 08/2022/QĐ-TTg thì chính sách này “Không hỗ trợ đối với người lao động không đề nghị được hỗ trợ”. Vậy nên, doanh nghiệp cần phổ biến ngay chính sách này với người lao động và cần thực hiện hồ sơ để nhận được trợ cấp trước ngày 15/08/2022.

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.