Câu 8: Đối tượng có quyết định chấm dứt hưởng TCTN do có việc làm được bảo lưu thời gian thất nghiệp, đồng thời có quyết định thu hồi nhưng chưa thu hồi được thì có được xác nhận cho đơn vị để hưởng NĐ 116 không?

Trường hợp chấm dứt hưởng TCTN do có việc làm trước 30/9/2021 thì thuộc đối tượng đang tham gia BHTN tại thời điểm 30/9/2021. Về thời gian đóng làm căn cứ xác định mức hỗ trợ là thời gian được bảo lưu theo quyết định của cơ quan lao động (không tính đến điều kiện đã thu hồi hay chưa)

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.