Câu 7: Những trường hợp phải thu hồi tiền trợ cấp thất nghiệp của nhưng năm trước chưa thu được hiện nay họ đang đi làm thì có được hỗ trợ không?

Những trường hợp này vẫn được hưởng nếu có thời gian đóng BHTN chưa hưởng tại thời điểm 30/9/2021.

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.