Câu 7: Như thế nào là “doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền”?

Căn cứ: Trả lời từ Bộ lao động Thương binh và xã hội trên website Hệ thống thông tin Bộ với người dân và doanh nghiệp do Trung tâm Thông tin LASIC quản lý và vận hành

“Doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền” bao gồm:

– Doanh nghiệp có công văn yêu cầu tạm dừng hoạt động từ cơ quan có thẩm quyền về phòng, chống dịch COVID-19

– Doanh nghiệp sản xuất không đáp ứng được điều kiện “3 tại chỗ” / “1 cung đường – 2 địa điểm” và phải tạm dừng hoạt động kinh doanh

“Doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền” có thể là:

– Doanh nghiệp nằm trong khu vực bị cách ly y tế nên khó khăn về cung ứng nguyên vật liệu, xuất hàng và buộc phải tạm dừng hoạt động

– Doanh nghiệp nằm trong khu vực giãn cách theo Chỉ thị 16 và không thể chuyển sang hình thức làm việc trực tuyến

Những trường hợp này tùy thuộc vào công tác chỉ đạo chống dịch của mỗi địa phương.

Như vậy, trong thực tiễn, mỗi địa phương sẽ có cách hiểu linh hoạt khác nhau.

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.