Câu 7: Người tự chọn cách ly y tế ví dụ như cách ly tại khách sạn thì có được hỗ trợ tiền ăn theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg?

Căn cứ: Trả lời từ Bộ lao động Thương binh và xã hội trên website Hệ thống thông tin Bộ với người dân và doanh nghiệp do Trung tâm Thông tin LASIC quản lý và vận hành

Trường hợp F1 có quyết định cách ly y tế của cơ quan có thẩm quyền, chọn nơi cách ly tại khách sạn vẫn được hỗ trợ tiền ăn theo quy định tại Quyết định 23/2021/QĐ-TTg. Tuy nhiên, cần bổ sung thêm giấy tờ khẳng định “cơ sở cách ly này được chính quyền địa phương lựa chọn”.

Chuyên mục: .

Trả lời