Câu 7: Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có được áp dụng chính sách giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp không?

Căn cứ: Trả lời từ Bộ lao động Thương binh và xã hội trên website Hệ thống thông tin Bộ với người dân và doanh nghiệp do Trung tâm Thông tin LASIC quản lý và vận hành

Theo quy định tại Điều 1 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg thì đối tượng được hưởng chính sách này bao gồm toàn bộ người lao động thuộc đối tượng áp dụng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trừ một số trường hợp khác. Như vậy, người lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam vẫn thuộc đối tượng áp dụng chính sách giảm mức đóng vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.