Câu 7: Người lao động nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam có ký hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ. Nhưng bị chấm dứt hợp đồng lao động và không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp thì có được hỗ trợ theo Chương VI của Quyết định 23/2021/QĐ-TTg?

Căn cứ: Điều 21 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg

Điều 21 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg không phân biệt người lao động nước ngoài hay Việt Nam. Do vậy, nếu người lao động nước ngoài đáp ứng đầy đủ điều kiện tại Điều 21 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg thì được hỗ trợ chính sách này.

Chuyên mục: .

Trả lời