Câu 7: Nếu vay vốn trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất kinh doanh thì doanh nghiệp có phải thế chấp tài sản không?

Căn cứ: Điều 41 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg

Điều 41 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg nêu: “Nguồn vốn để Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện cho người sử dụng lao động vay theo quy định tại Quyết định này là nguồn vay tái cấp vốn tối đa 7.500 tỷ đồng, không có tài sản bảo đảm, lãi suất 0%/năm từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Thời hạn giải ngân tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2022 hoặc khi giải ngân hết nguồn tái cấp vốn tùy theo điều kiện nào đến trước.”

Như vậy, doanh nghiệp có thể vay vốn trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất kinh doanh mà không phải thực hiện biện pháp đảm bảo tiền vay.

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.