Câu 7: Nếu đơn vị gặp vấn đề về hồ sơ, dẫn đến thanh tra bảo hiểm xã hội, dịch vụ có hỗ trợ không?

Doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ làm bảo hiểm xã hội lần đầu tại AZTAX mà gặp bất kỳ vấn đề hồ sơ, chúng tôi sẽ sẵn sàng hỗ trợ hết mình nếu lỗi đó xuất phát từ sai sót của chúng tôi. Ngược lại, đối với những sai phạm từ phía doanh nghiệp thì gói dịch vụ này không hỗ trợ. Tuy nhiên, doanh nghiệp nếu cần chúng tôi hỗ trợ việc giải trình thanh tra thì AZTAX có cung cấp dịch vụ giải trình thanh tra với chi phí cực kỳ hợp lý. 

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.