Câu 7: Có được nộp hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg cho người lao động online?

Có. Người sử dụng lao động (doanh nghiệp) có thể nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động bằng 01 trong 03 hình thức:

– Nộp trực tiếp;

– Nộp qua bưu điện;

– Nộp trực tuyến.

Tuy nhiên, tại bước đầu của quá trình thực hiện hồ sơ, người lao động cần tự chuẩn bị giấy xác nhận thuê trọ để nộp cho doanh nghiệp.

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.