Câu 6: Người sử dụng lao động dùng số tiền giảm mức đóng vào quỹ để chi tiền trực tiếp cho người lao động được không?

Căn cứ: Trả lời từ Bộ lao động Thương binh và xã hội trên website Hệ thống thông tin Bộ với người dân và doanh nghiệp do Trung tâm Thông tin LASIC quản lý và vận hành

Theo quy định tại Nghị quyết 68/NQ-CPQuyết định 23/2021/QĐ-TTgthì “Người sử dụng lao động hỗ trợ toàn bộ số tiền có được từ việc giảm đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động phòng, chống COVID-19.” Như vậy, không có quy định loại trừ hình thức hỗ trợ bằng tiền cho người lao động.

Doanh nghiệp có thể dùng số tiền đó để chi tiền trực tiếp cho người lao động với mục đích hỗ trợ “phòng, chống dịch COVID-19”.

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.