Câu 6: Người lao động đã chấm dứt HĐLĐ có tổng số tháng đóng BHTN là 120 tháng và đang có quyết định hưởng thất nghiệp. Tính tới ngày 30/9/2021 đã hưởng được số tháng là 6 tháng, vậy người lao động được hưởng theo Nghị quyết 116/NQ-CP là tính trên số tháng đóng BHTN ban đầu hay là số tháng còn lại?

Trường hợp người lao động đã có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp thì căn cứ vào thời gian bảo lưu tại Quyết định nhận trợ cấp thất nghiệp (trừ trường hợp có thêm Quyết định hủy hưởng hoặc Quyết định chấm dứt hưởng hoặc Quyết định bảo lưu). 

Thời gian bảo lưu được tính căn cứ trên quá trình tham gia BHTN. Nếu chẵn tháng thì sẽ không còn bảo lưu. Vậy, người lao động ở trường hợp này không đủ điều kiện được hỗ trợ trừ trường hợp có thêm quyết định khác (do 120 tháng đã quy đủ thành 10 tháng hưởng trợ cấp, không có tháng lẻ bảo lưu).

Việc xác định đối tượng được hưởng hỗ trợ và mức hỗ trợ căn cứ vào thời gian đóng BHTN được bảo lưu theo quy định của Luật việc làm tại thời điểm 30/9/2021. Có nghĩa là thời gian đóng BHTN được bảo lưu đối với trường hợp đã có quyết định hưởng TCTN phải được thể hiện trên các quyết định của Sở LĐTBXH tính đến thời điểm 30/9/2021 như: Quyết định hủy hưởng, quyết định chấm dứt hưởng, quyết định bảo lưu.

Chuyên mục: .