Câu 6: Mục tiêu của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội là triển khai chính sách tại Nghị quyết 116/NQ-CP này trong vòng 1,5 tháng thay vì 3 tháng như Chính phủ đề nghị, có khả thi không?

Nguyên văn từ ông Lê Hùng Sơn:

Ngay sau khi Nghị quyết 116 của Chính phủ được ban hành, với nền tảng công nghệ thông tin của ngành, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, cũng như BHXH các địa phương sẵn sàng các nội dung: nguồn dữ liệu để xác định các đối tượng và mức hưởng; lực lượng, con người, nguồn kinh phí để phục vụ việc triển khai, chi trả các chính sách hỗ trợ. Tôi cho rằng dự kiến tiến độ triển khai các chính sách hỗ trợ của Bộ LĐ-TB-XH là khả thi. Về phía BHXH Việt Nam, công tác triển khai đã sẵn sàng, có thể hoàn thành sớm hơn nếu như DN và NLĐ tích cực phối hợp với cơ quan BHXH. Hiện chỉ có một khó khăn là khoảng 2,5 triệu lao động đang bảo lưu BHTN tản mát ở các địa phương. Chính vì thế, sự vào cuộc của các cơ quan truyền thông, cấp ủy các chính quyền địa phương để tuyên truyền, phổ biến cho NLĐ thuộc đối tượng hưởng hỗ trợ chủ động đến các cơ quan BHXH cấp tỉnh, huyện là rất quan trọng. Đây là yếu tố quyết định việc có hoàn thành việc triển khai gói hỗ trợ đúng tiến độ hay không.

AZTAX xin tóm tắt lại như sau:

👉 Sau khi Nghị quyết 116 ban hành, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, cũng như BHXH các địa phương sẵn sàng các nội dung: nguồn dữ liệu để xác định các đối tượng và mức hưởng; lực lượng, con người, nguồn kinh phí để phục vụ việc triển khai, chi trả các chính sách hỗ trợ.

👉 Ông Sơn cho rằng dự kiến tiến độ triển khai các chính sách hỗ trợ của Bộ LĐ-TB-XH là khả thi.

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.