Câu 6: Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ trực tuyến không?

Căn cứ: Trả lời từ Bộ lao động Thương binh và xã hội trên website Hệ thống thông tin Bộ với người dân và doanh nghiệp do Trung tâm Thông tin LASIC quản lý và vận hành

Hiện tại người sử dụng lao động hoàn toàn có thể gửi hồ sơ, thủ tục vay vốn để trả lương ngừng việc, lương phục hồi sản xuất thông qua Cổng Dịch vụ Công quốc gia hoặc gửi qua bưu điện đến Ngân hàng Chính sách xã hội nơi có trụ sở hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Chuyên mục: .

Trả lời